Transgraniczna Sieć Gotowości i Reagowania na Choroby

Działa na rzecz wspierania podstawowych zdolności sektorów ochrony zdrowia Litwy i Polski niezbędnych do wykrywania, diagnozowania, zgłaszania i reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia,

Misja Sieci

Misją Transgranicznej Sieci Gotowości i Reagowania na Choroby jest wspieranie współpracy i koordynacji instytucji zdrowia publicznego, aby usprawnić zapobieganie rozprzestrzenianiu się przez granice poważnych chorób u ludzi i wspieranie kontroli tego rozprzestrzeniania się, oraz zwalczanie innych poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego na pograniczu litewsko – polskim

Są z nami

Baza wiedzy

Dostęp do informacji na temat bieżących i strategicznyh zagadnień związanych z ochroną i reagowaniem na choroby zakaźne.

Podmioty lecznicze

Wykaz podmiotów leczniczych pogranicza litewsko – polskiego o znaczeniu kluczwym w sytuacji transgranicznych zagrożeń dla zdrowia

Współpraca

Doświadczenia i perspektywy rozwijania współpracy partnerskiej w wymiarze ponadnarodowym.

Ciekawe adresy

Odnośniki do zasobów Internetu poświęconych tematyce zapobiegania i reagowania na choroby zakaźne

aktualności

Mapa drogowa Transgranicznej Sieci Gotowości i Reagowania na Choroby

Wspólne szkolenia personelu medycznego

Strona internetowa została wykonana w ramach Projektu LT-PL-5R-356 „STRENGTHENING THE CROSS-BORDER DISEASE PREPAREDNESS AND RESPONSE SYSTEM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Litwa – Polska.