Wspólne szkolenia personelu medycznego

Współdziałanie w warunkach pandemi.

Od połowy sierpnia do końca września 2021 roku litewscy i polscy medycy brali udział we wspólnych szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje zawodowe, z uwzględnieniem pracy w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Tematyka kursów i seminariów obejmuje terapię manualną,  farmakologię dziecięcą, procedury czynności ratunkowych u dzieci oraz procedury udzielania pierwszej pomocy wykonywane przez personel medyczny.

Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach Projektu Projektu LT-PL-5R-356 „STRENGTHENING THE CROSS-BORDER DISEASE PREPAREDNESS AND RESPONSE SYSTEM”