Baza wiedzy

Baza wiedzy

W tym miejscu znajdziesz dostęp do informacji na temat bieżących i strategicznyh zagadnień związanych z ochroną i reagowaniem na choroby zakaźne.

Artykuły ORAZ wyniki badań

Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA)

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA)

WYZNACZANIE TRENDÓW W NAUCE: Znane są wyniki analizy COVID-19 przeprowadzonej przez superkomputer.

Przegląd badań na rzecz walki z COVID-19

Dokładniejszy opis mechanizmów zakażenia koronawirusem na potrzeby udoskonalonych metod leczenia

Siedem objawów COVID-19, na które należy zwracać uwagę

REGIONY PRZYGRANICZNE UE: „ŻYWE LABORATORIA” DLA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

dokumenty

Strategia farmaceutyczna dla Europy

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 września 2021 r. ustanawiająca Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia

UNIJNA STRATEGIA NA RZECZ ŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH PRZECIWKO COVID-19

Budowanie Europejskiej Unii Zdrowotnej: Zwiększenie odporności UE na transgraniczne zagrożenia zdrowia

Wspólny front do walki z Covid-19

Wytyczne dotyczące optymalnego i racjonalnego zaopatrzenia w leki w celu uniknięcia niedoborów podczas pandemii COVID-19

Wytyczne dotyczące swobodnego przepływu pracowników służby zdrowia i minimalnej harmonizacji kształcenia w związku ze środkami nadzwyczajnymi dotyczącymi COVID-19 – zalecenia dotyczące dyrektywy 2005/36/WE

Wytyczne w sprawie pomocy UE w sytuacji nadzwyczajnej dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie opieki zdrowotnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19

Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko COVID-19

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii

Europejska Unia Zdrowotna: wspólne działanie w obliczu kryzysów zdrowotnych. ROLA AGENCJI UE

Europejska Unia Zdrowotna: Skutki pandemii koronawirusa i reagowanie na nią

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE

KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE

Wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych

materiały szkoleniowe