E-learning

Repozytorium bieżących informacji na temat chorób zakaźnych

Jednym z naszych celów jest poszukiwanie, analiza i docieranie z ważnymi i aktualnymi informacjami dotyczącymi transgranicznych zagrożeń dla zdrowia do specjalistów z określonych dziedzin, aby wspierać otwartą naukę, tworzyć innowacyjne produkty i usługi oraz stymulować wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego na pograniczu litewsko – polskim

Baza wiedzy

Udosteniamy i rozpowszechniamy informacje na temat bieżących i strategicznych zagadnień związanych z ochroną i reagowaniem na choroby zakaźne, takie jak: dokumenty prawne, wyniki badań naukowych, statystyki itp.

Podmioty lecznicze

Prezentujemy listę podmiotów medycznych pogranicza litewsko – polskiego. Nazwy i adresy placówek ostały podane w oryginalnym brzmieniu i przedstawione według podziału administracyjnego panującego w każdym z państw.

Współpraca

Nasza Sieć jest przejawem wspólnej troski i chęci wspólpracy na rzecz ochrony i regowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. Wiemy, że nie jesteśmy w tym osamotnieni i możemy liczyć na współpracę i wsparcie z zewnatrz.

Ciekawe adresy

Zapewniamy dostep do interesujacych zasobów internetu związanych z tematyką działaności Sieci. Znajdzisz tu odnośniki do stron instytucji i inicjatyw zwiazanych z przeciwadziałaniem i reagowaniem na choroby zakaźne.