Bendri medicinos personalo mokymai

Sąveika pandemijos sąlygomis.

Nuo 2021 metų rugpjūčio vidurio iki rugsėjo pabaigos Lietuvos ir Lenkijos medikai dalyvavo bendruose profesinę kvalifikaciją keliančiuose mokymuose, įskaitant darbą epidemiologinėmis sąlygomis.

Kursų ir seminarų temos buvo manualinė terapija, vaikų farmakologija, skubios pagalbos procedūros vaikams ir medicinos personalo atliekamos pirmosios pagalbos procedūros.

Mokymai vyko įgyvendinant Projektą LT-PL-5R-356 „STRENGTHENING THE CROSS-BORDER DISEASE PREPAREDNESS AND RESPONSE SYSTEM”