Tarpvalstybinio pasirengimo ir reagavimo į ligas tinklo planas

Tinklo veiklos koncepcija priimta!

2021 m. rugpjūčio 23-25 ​​dienomis Augustave vyko seminaras – „Tarpvalstybinis bendradarbiavimas pasirengimo ir reagavimo į ligas srityje“. Jame dalyvavo Projekto LT-PL-5R-356 „STRENGTHENING THE CROSS-BORDER DISEASE PREPAREDNESS AND RESPONSE SYSTEM” partnerių atstovai ir pakviesti Lietuvos ir Lenkijos pasienio sveikatos priežiūros sektoriaus atstovai.

Seminaro programa apėmė klausimus, susijusius su sveikatos politikos vieta viešojoje politikoje bei partnerystės bendradarbiavimo programavimu, taip pat bendradarbiavimu kovos su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir reagavimo į jas srityse.

Pagrindinis seminaro tikslas buvo įgyvendinti efektyvumo didinimo procesą besikuriant Tarpvalstybinio pasirengimo ir reagavimo į ligas tinklui. Dalyviai kartu apibrėžė būsimo bendradarbiavimo sritis, veiklos tikslus ir Tinklo institucinę sistemą. Buvo aptartos Tinklo steigimo sutarties nuostatos, kurioms šiuo metu atliekamos teisinės analizės projekto partnerių institucijos lygmeniu.