Apie mus

Tarpvalstybinis pasirengimo ir reagavimo į ligas tinklas

Tinklo misija yra stiprinti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, siekiant pagerinti sunkių žmonių ligų plitimo per šalių sienas prevenciją ir kontrolę bei valdyti kitas dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, užtikrinant aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį.

GENEZĖ

Tarpvalstybinis pasirengimo ir reagavimo į ligas tinklas, toliau vadinamas „Tinklu“, buvo sukurtas remiantis Nr. LT-PL-5R-356, kurio pavadinimas „Strengthening the Cross-border Disease Preparedness and Response System” projektu, kuris buvo įgyvendinamas pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą.

VERTYBĖS

savanoriškas dalyvavimas

visų partnerių lygybė,

veiklos skaidrumas,

aktyvumas ir įsitraukimas,

bendru sutarimu priimami sprendimai,

abipusė pagarba ir tolerancija,

atvirumas ir abipusis pasitikėjimas,

apolitiškumas,

MISIJA

Tinklo misija yra stiprinti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, siekiant pagerinti sunkių žmonių ligų plitimo per šalių sienas prevenciją ir kontrolę bei valdyti kitas dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, užtikrinant aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį.

PER SAVO MISIJĄ TINKLAS:

  • stiprina stebėsenos, skubaus įspėjimo ir atsako į rimtas tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai įvertinimo pajėgumus,
  • ieško, renka, lygina, vertina ir platina svarbius mokslinius ir techninius duomenis bei informaciją apie grėsmes sveikatai pasienio teritorijose,
  • visuomenės sveikatos institucijoms teikia informaciją, žinias ir geriausią praktiką,
  • skatina ir inicijuoja misijai įvykdyti reikalingus mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei mokslinius projektus, susijusius su jo veiklos įgyvendinamumu, plėtojimu ir rengimu,
  • prisideda prie sveikatos sistemų pajėgumų valdyti ir kontroliuoti užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių sveikatos problemų pasienio teritorijose riziką,
  • remia atsaką į epidemijos ir ligų protrūkius Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, papildant nacionalines ir kitas priemones, skirtas reaguoti į tokias situacijas,
  • bendradarbiauja su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis inicijuojant ir įgyvendinant visuomenės informavimo kampanijas,
  • skatina nacionalinių/vietinių sveikatos priežiūros sistemų sąveiką,
  • padeda organizuoti ir vykdyti nacionalinėmis ir ES fondų lėšomis finansuojamas veiklas, įskaitant bendrą tinklo narių veiklą.

NARYSTĖ

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie osoby fizyczne, prawne, jak również jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażają wolę współpracy w zakresie realizacji określonych powyżej celów Sieci

NARYSTĖ

Nepriklausomas visuomenės sveikatos priežiūros centras Seinuose  

ul. Edwarda Rittlera 2 16-500 Sejny

+48 875 172 314

sekretariat@szpital.sejny.pl

www.szpital.sejny.pl

Birštono miesto savivaldybės administracija 

ul. Jaunimo 2, 59206 Birštonas

+370 319 56 836

sekretore@birstonas.lt

www.birstonas.lt

Seinų apskritis

1 Maja g. 1, 16-500 Sejny

+48875173910

biuro@powiat.sejny.pl

www.powiat.sejny.pl

Birštono sanatorija „Versmė” 

B. Sruogos g. 9, LT-59209 Birštonas

+370 319 65662

versme@versme.com

www.versme.com

Punsko valsčius

Mickiewicza g. 23, 16-515 Puńsk

+48 87 5161 048

ug_punsk@pro.onet.pl

www.ug_punsk.pl

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras

Jaunimo g. 8, LT-59206 Birštonas

+370 319 67 018

sekretore@birstopspc.lt

birstonopspc.lt

Kviečiame bendradarbiauti