Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas

Galimo bendradarbiavimo pagrindas yra platus ir lankstus

Mūsų tinklas yra bendro susirūpinimo ir noro bendradarbiauti, siekiant apsaugoti ir atremti tarpvalstybinę grėsmę sveikatai, apraiška. Žinome, kad šiuo klausimu nesame vieniši ir galime tikėtis bendradarbiavimo bei paramos iš kitų.

ERASMUS+

Programos tikslas – besimokantis visą gyvenimą – remti švietimo, profesinį ir asmeninį tobulėjimą jaunimo švietimo ir lavinimo bei sporto srityje, Europoje ir už jos ribų.

SĄJUNGOS CIVILINĖS SAUGOS MECHANIZMO

Pagrindinis mechanizmo tikslas – pagerinti visų rūšių stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos, parengties ir reagavimo sistemų veiksmingumą ES viduje ar už jos ribų.

EU4HEALTH 2024

ES sveikatos programa yra plataus masto ES atsakas į COVID-19. Pandemija atneša toli siekiančių pasekmių pacientams, sveikatos priežiūros darbuotojams ir Europos sveikatos sistemoms. Naujoji ES sveikatos programa neapsiribos reagavimu į krizes – joje bus sprendžiami sveikatos priežiūros sistemų atsparumo klausimai.

EUROPOS HORIZONTAS

Bendras programos tikslas – pasiekti mokslinį, technologinį, ekonominį ir socialinį poveikį Sąjungai investuojant į mokslinius tyrimus ir inovacijas, siekiant stiprinti Sąjungos mokslinę ir technologinę bazę ir prisidėti didinant Sąjungos konkurencingumą visose valstybėse narėse.

SKAITMENINĖ EUROPA

Tikslas – gerinti ir remti skaitmeninius pajėgumus bei išplėsti ir palengvinti prieigą prie skaitmeninių technologijų ir jų naudojimo.

INTERREG VIA

Interreg, kaip Europos sanglaudos politikos dalis, siekia sumažinti atotrūkį tarp Europos ir jos piliečių gerinant socialinę sanglaudą ir gyvenimo kokybę