Tarpvalstybinis pasirengimo ir reagavimo į ligas tinklas

Remia pagrindinius Lietuvos ir Lenkijos sveikatos apsaugos sektorių gebėjimus, reikalingus aptikti, diagnozuoti, pranešti ir reaguoti į tarpvalstybines grėsmes sveikatai.

Tinklo misija

Tinklo misija yra stiprinti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, siekiant pagerinti sunkių žmonių ligų plitimo per šalių sienas prevenciją ir kontrolę bei valdyti kitas dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, užtikrinant aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį.

YRA SU MUMIS

Žinių bazė

Prieiga prie informacijos apie aktualius ir strateginius klausimus, susijusius su apsauga ir atsaku į infekcines ligas.

Medicinos įstaigos

Lietuvos ir Lenkijos pasienio medicinos įstaigų, turinčių esminę reikšmę tarpvalstybinės grėsmės sveikatai atveju, sąrašas.

Bendradarbiavimas

Patirtis ir partnerių bendradarbiavimo tarpvalstybiniu lygmeniu plėtros perspektyvos.

Verti dėmesio adresai

Nuorodos į interneto šaltinius, skirtus infekcinių ligų prevencijos ir reagavimo į jas temai.

NAUJIENOS

Tarpvalstybinio pasirengimo ir reagavimo į ligas tinklo planas

Bendri medicinos personalo mokymai

Svetainė buvo sukurta įgyvendinant Projektą LT-PL-5R-356 „STRENGTHENING THE CROSS-BORDER DISEASE PREPAREDNESS AND RESPONSE SYSTEM” finansuojamą iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą.